Profilaktyka Chorób Układu Krążenia

PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK) w ramach NFZ dla wszystkich osób w wieku od 35 do 65 lat. Dotyczy to osób, u których do tej pory nie wykryto choroby układu krążenia oraz nie korzystało z badań w programie CHUK w ostatnich 5 latach.

Choroby układu krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. Pomimo co raz lepszej diagnostyki i nowoczesnych metod leczenia umieralność w Polsce z powodu chorób układu krążenia jest najwyższa w Europie. Wpływ na to ma wiele czynników związanych ze stylem życia, m.in.: nieodpowiednia dieta, palenie papierosów, picie alkoholu, stres, brak lub niewystarczająca ilość aktywności fizycznej i zdrowego snu.

Długotrwałe narażenie na te czynniki może doprowadzić do licznych zaburzeń i chorób, m.i.: cukrzycy, otyłości czy nadciśnienia tętniczego. Ryzyko zachorowania w dużym stopniu można wyeliminować, bądź znacząco zredukować, dzięki zmianie niewłaściwych nawyków.

Program profilaktyki chorób układu krążenia ma na celu obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych programem, dzięki wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka. Ponadto, oprócz wczesnej identyfikacji osób z podwyższonym ryzykiem CHUK, jest promocja zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej.

Program jest realizowany w Przychodni Konstancin w ramach NFZ przez lekarza POZ. Świadczenie jest realizowane bez skierowania, wystarczy więc zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, bądź pielęgniarki POZ. Po przeprowadzeniu wywiadu kierują oni na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi) oraz badania biochemiczne (cholesterol całkowity, LDL- cholesterol, HDL – cholesterol, trójglicerydy, glukoza). Na podstawie wyników lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże ewentualne dalsze zalecenia.

Zapisy przyjmujemy w recepcji Przychodni Konstancin ul. Warszawska 22 lub pod numerami telefonu 666 -079-426 lub 666-079-433 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Kontakt: https://przychodnia-konstancin.pl/kontakt/

Szczegółowe informacje dotyczące programu profilaktyki chorób układu krążenia dostępne są pod linkami:

https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-chorob-ukladu-krazenia-chuk

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000540

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001355

 

Jeśli nie masz swojego lekarza POZ zachęcamy do wypełnienia deklaracji dostępnej do pobrania: https://przychodnia-konstancin.pl/deklaracja/

 

Podobne usługi:

Profilaktyka 40 PLUS

 

źródło: https://pacjent.gov.pl