Lekarz internista

Interna królowa medycyny

Specjalista chorób wewnętrznych

Interniści to lekarze o specjalizacji chorób wewnętrznych. Uprawnieni do diagnozowania i leczenia chorób narządów wewnętrznych. Należą do nich choroby układu dokrewnego, pokarmowego, moczowego, kostno-stawowego, oddechowego, krążenia, cukrzycy i jej powikłań. Podobnie jak lekarz rodzinny kieruje na badania i konsultacje do specjalistów. Warto jednak zwrócić uwagę, że internista – w przeciwieństwie do lekarza rodzinnego – zajmuje się wyłączni osobami dorosłymi.

Interna jako dziedzina medycyny zajmuje się leczeniem chorób narządów wewnętrznych, diagnostyką, profilaktyką oraz ogólną kontrolą stanu zdrowia pacjenta i zalicza się ją do najstarszych nauk traktujących człowieka holistycznie.