UPOWAŻNIENIE DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I INFORMACJI O STANIE ZDROWIA

 

ZGODA NA KONTAKT MARKETINGOWY

 

ZOGDA NA SAMODZIELNE WIZYTY PACJENTA